תפריט סגור

הסכם שירות

ההסכם המפורט להלן בינך ( להלן "הלקוח") ובין קומיוניגל תקשורת בע"מ (להלן "גלקום" או "הרשם") מפרט את תנאי הסכם השירות שאליו הלקוח מתחייב עם קבלת…

שינוי גודל גופנים