תפריט סגור

המלצות בעת שימוש בחבילת איחסון

על מנת למנוע פרצות אבטחה בעתיד מומלץ מעוד לבצע את הפעולות הבאות באופן גורף

עדכון תבנית העיצוב לגרסה העדכנית ביותר (במידה ואתם משתמשים בתבנית בת בצורה תקינה)

עדכון כלל תוספי הוורדפרס לגרסה העדכנית ביותר

עדכון גרסת הוורדפרס (קבצי ליבה) לגרסה העדכנית ביותר

עדכון גרסת PHP

העדכון בלבד יכול לפתור את פרצות האבטחה הקיימות באתר/ים

מחיקת כלל תבניות העיצוב ותוספי וורדפרס שאינם פעילים במצב הנוכחי

איפוס סיסמאות למשתמשי פאנל ניהול אחסון 

איפוס סיסמאות למשתמשי הוורדפרס תחת האתר, ומחיקת משתמשים ברמת מנהל אתר שאינם הכרחיים

In order to prevent future security breaches, it is still advisable to take the following steps in a comprehensive manner

Update the design template to the latest version (if you are using a sub template correctly)

Update all WordPress plugins to the latest version

Update the WordPress version (core files) to the latest version

Updated PHP version

The update alone can fix the existing security vulnerabilities in the site / s

Delete all formatting templates and WordPress plugins that are inactive at this time

Reset passwords for storage management panel users

Resetting passwords for WordPress users under the site, and deleting users at the webmaster level that are not necessary

תפריט נגישות