תפריט סגור

Domain Expiration Policy

Domain Expiration Policy

This policy is an extension to the general Galcomm Registration Agreement, and meant to detail and clarify essential issues

When a domain is registered or renewed, it always has an expiration date associated with the domain name.  When a domain is close to its expiration time, it must be renewed, in order to prevent the domain holder from losing the rights on the domain, and keep the domain services active. If domain is not renewed on time, it may go through its expiration process according to the respective domain TLD policy and rules and eventually becomes available again to register by anyone

Renewal notices

When a domain is close to its expiration date Galcomm sends renewal notices, by email only, to the email of the account holder who manages the domain and/or to the registrant (domain holder) of the domain to alert of the coming expiration date

Galcomm sends expiration notices 60 days prior to expiration date, 30 days, 5 days before expiration and 7 days after the expiration date, although Galcomm is obligated to send only two notices prior to the domain expiration date

A domain holder, according to the registration agreement, must keep its email updated at all time. It is also important to ensure the renewal notices are being sent to the correct address

Due to the large number of domains under management and according to its obligations under its accreditation agreement, Galcomm DO NOT use other means rather than sending notices by email

Due to the nature of the Internet, and emails being blocked and not received by the email address holder, Galcomm cannot ensure the renewal notice to be received by the account or domain holder. Galcomm ensures only the renewal notices were sent, and keeps records of the time the notices have been sent and their content

Auto Renewal

Galcomm may provide an auto renewal service for your domain name. The auto renewal optional service is based first on the policy of the respective domain TLD registry, and on the ability of Galcomm to provide auto renewal service for that TLD

Activation of Auto Renewal service is by registration to that service using Galcomm specific process, or by changing the user flag mode and/or the domain flag/mode to enable the auto renewal of a domain name. The activation process may change from time to time with technical modifications to Galcomm’s systems

Galcomm will automatically renew domains that are previously set to auto renewal mode, about 14 days before their expiration date, and not before 14 days before expiration

IMPORTANT:  A domain name will not be renewed if there is no credit balance sufficient for the domain renewal, or a registered  approved mean of payment, (a previously used credit card is not a registered mean of payment unless explicitly registered and approved for the auto renewal service)

So even if the domain is set to auto renewal mode, if there is not enough credit in your account, the domain will NOT be renewed

Auto renewal by bundle/package –  If a domain is a part of a bundle, to be paid as part of the bundle (e.g a domain name purchased and bundled to be paid together as part of a hosting package in a single fee), then Galcomm will auto renew the domain name as long as the bundle is valid and paid.  If the bundle is terminated or split to exclude the domain, then the domain name must be renewed separately, and also be explicitly renewed for the remaining period from the bundle termination date to the expiration date of the domain to cover the period the domain is not included in the bundle

Deactivation of auto renewal service –  stopping the auto renewal for a specific domain is available at any time using Galcomm’s website or through Galcomm support service.  Stopping auto renewal will deactivate the service from the day it received at Galcomm and will not be applicable for domain already renewed or auto renewed

Reverse of an auto renewed domain –  If a domain is auto renewed by a mistake or you wish to reverse the last auto renewal and let the domain expire, it may be possible on a case by case, depending on the time passed from the auto renewal process, on the domain TLD, and the domain status. The reverse of an auto renewal is on the sole discretion of Galcomm

After expiration

When a domain expires, it passes through an expiration process, according to the respective TLD expiration policy dictated by ICANN or the respective TLD registry, and according to Galcomm policy for expired domains

Disable/De-activate domain services –  After a domain has expired, and usually during the first 7 days after expiration, Galcomm may disable expired domains by either put the domain on a “Hold” status, or by changing the domain DNS names to other names, in order to disable the regular website and email service of the domain holder, even if the domain will point to other website/service

In some TLDs, domain is being disabled after certain time directly by its registry, regardless any action by Galcomm

Grace period –  Galcomm provide a specific grace period to allow domain holders to renew their domain names even after they have expired.  The purpose of the grace period is to provide solutions to cases where a domain holder forgot to renew the domain on time, renewal messages were not received by the domain holder for whatever reason etc.. It is not the intention of the grace period to allow domain holders to simply renew the domain names later than the expiration date.  The RRGP (Grace Period) is up to 15 days after expiration, depending on the policy of the respective registry, and may be extended to 30 days

During the Grace Period a domain holder may still renew domain name, although there is an administrative fee involved to re-activate a domain when a domain is already disabled/de-activated

After the end of the Grace Period, if the domain name is not renewed, the domain holder loses the rights on the domain name. The domain will be either deleted, or may be transferred to a third party, that will assume rights on the domain name and will renew it

Restore of a deleted domain name – Where applicable by the respective domain registry and available to restore, a deleted domain name may be restored and de-activated. The restore process is made by Galcomm support service after a specific order by the domain holder and involves a certain “Restore Domain fee” 

מדיניות פקיעת שמות דומיין וחידושם

מדיניות זו היא הרחבה להסכם שירות רישום שמות דומיין המפורסם באתר גלקום ומיועדת לפרט ולהרחיב בנושא זה.

כאשר הדומיין נרשם לראשונה או מחודש, הוא תמיד נושא תאריך פקיעה לשירות הניתן לו.  בסמוך למועד הפקיעה ולפני מועד זה ישנה חובה לחדש את הדומיין לתקופה של שנה נוספת או יותר,  על מנת לשמור על הזכויות באחזקת הדומיין ולמנוע שיבוש בפעילות הדומיין.  אם שם דומיין אינו מחודש בזמן,  הוא עשוי לעבור דרך השלבים המקובלים בתהליך פקיעת דומיין ולבסוף להיות פנוי לרכישה ע"י כל אחד.

הודעות התראה לחידוש הדומיין

כאשר הדומיין מתקרב לזמן פקיעתו,  גלקום שולחת הודעות בדוא"ל בלבד אל בעל החשבון המנהל את הדומיין, ו/או אל בעל הדומיין כהתראה כי הדומיין עומד לפוג ויש לחדשו.

הודעות התראה נשלחות בדרכ 60 ימים לפני פקיעת הדומיין,  30 ימים לפני הפקיעה,  5 ימים לפני הפקיעה והודעה נוספת כ 7 ימים לאחר הפקיעה.  כל זאת למרות שגלקום מחויבת לשלוח רק שתי הודעות לפני פקיעת הדומיין.  ההודעות הנוספות מהוות אמצי התראה נוסף.

בעל הדומיין ובעל החשבון שבו הדומיין מנוהל, חייבים לשמור על כתובת המייל שלהם  מעודכנת בכל עת כדי למנוע מצב שבו לא יקבלו את הודעות ההתראה.

גלקום מנהלת כמות גדולה (עשרות אלפים ולמעלה מכך) של שמות דומיין.  אין ביכולה ובאפשרותה של גלקום להתריע על פקיעת דומיין באמצעים נוספים מאשר משלוח דוא"ל.

מעצם אופי פעולתה של רשת האינטרנט,  וחסימות אפשריות של קבלת דוא"ל,  אין לגלקום יכולת לוודא כי הודעת ההתראה אכן התקבלה ע"י בעל תיבת המייל שאליו נשלחה ההודעה.  גלקום שומרת ומתעדת את זמני משלוח ההודעות וכן את תוכן ההודעות במאגריה.

חידוש אוטמטי לדומיין

חידוש אוטומטי לדומיין הינו שירות אופציונאלי ואי נו מתחייב מעצם רישום הדומיין.  חידוש אוטומטי נעשה בהתאם למדיניות פקיעת דומיין אצל המרשם של סיומת הדומיין, ובכפוף ליכולות גלקום לספק שירות חידוש אוטומטי לסוג הדומיין.

ההרשמה להפעלת החידוש האוטומטי לדומיין נעשית באמצעות מערכת גלקום באתר גלקום ובתמיכת שירות הלקוחות של גלקום בעת הצורך.  אופן פעולת החידוש האוטומטי ו/או אופן ההרשמה לשירות עשויים להשתנות מעת לעת.

כאשר הדומיין רשום לחישוד אוטומטי,  גלקום תחדש את הדומיין לשנה אחת נוספת כ 14 יום לפני פקיעתו (ולא לפני).

חשוב מאד:  דומיין לא יחודש אם אין יתרת קרדיט מספיקה בחשבון הלקוח על מנת לכסות את עלויות החידוש או אם אין בגלקום אמצעי מאומת לחיוב הלקוח.  כרטיס אשראי שנעשה בו שימוש לחיוב אחר של הלקוח אינו מספק לצורך זה.

לפיכך, אפילו אם הדומיין רשום ומסומן לחידוש אוטומטי,  הוא לא יחודש אלא אם יהיה כיסוי כאמור לתשלום עבור חידוש הדומיין.

חידוש אוטומטי כחלק מחבילת שירות –  כאשר התשלום על הדומיין  כלול במסגרת חבילת שירות אחרת בגלקום (כגון אחסון אתרים הכולל חידוש הדומיין),  גלקום תחדש אוטומטית את הדומיין כחלק מחבילת השירות.   אם הלקוח מפסיק את חבילת השירות,  הדומיין חוזר להיות שירות נפרד ועצמאי ויש לחדשו בנפרד.  אם חבילת השירות הופסקה לפני מועד פקיעת הדומיין,  הלקוח מחויב בעלות החידש היחסית של הדומיין עפי התקופה שנשארה לדומיין על פקיעתו.

הפסקת שירות החידוש האוטומטי –  ניתן להפסיק את שירות החידוש האוטומטי בכל עת,  אך הפסקת השירות היא ממועד ההודעה שהתקבלה בגלקום ואינה רטרואקטיבית עבור חידוש אוטומטי שכבר בוצע.

החזרה לאחור של חידוש אוטומטי שבוצע –  אם יש צורך להחזיר או לבטל חידוש אוטומטי שבוצע לאור טעות או רצון לתת לדומיין לפקוע ולא לחדשו, הדבר תלוי בכל מקרה ומקרה לגופו.  גלקום משתדלת ככל הניתן ובעיקר אם הדומיין עדיין לא חודש בפועל במרשם,  אך גלקום מאינה חייבת לבטל או להחזיר פעולת חידוש אוטומטית שבוצעה.

דומיין אחרי פקיעתו

לאחר פקיעת הדומיין, הוא עובר מספר שלבים בהתאם למדיניות המרשם הרלוונטי לסיומת הדומיין, עד שבסופו של דבר הדומיין משתחרר ונעשה פנוי לרישום מחדש לכל גורם.

השעיית פעילות ושירותי הדומיין –  לאחר כ7 ימים מפקיעת הדומיין , גלקום עשויה,  על מנת ליצור התרעה נוספת בפני מחזיק הדומיין, להשעות את הדומיין מפעולתו הרגילה,  ע"י הכנסת הדומיין לסטטוס "לא פעיל –  HOLD"  , או ע"י שינוי שמות שרתי הדומיין לשמות אחרים, אפילו אם הדומיין יופנה אל שירותים אחרים ברשת האינטרנט.

לעיתים מרשם הדומיין עצמו מקיים פעילות של השעיית הדומיין, ללא קשר עם פעילות גלקום.

תקופת חסד לחידוש הדומיין לאחר פקיעתו –  גלקום מספקת "תקופת חסד" לאחר פקיעת הדומיין שבה יכול בעל הדומיין עדיין לחדש את הדומיין ולהחזירו לפעילות תקינה.  מטרת תקופת החסד היא לתת הזדמנות נוספת למי ששכח לחדש או לא קיבל את הודעות ההתראה מסיבה כלשהי.  אין בתקופת החסד משום מתן האפשרות ללקוח להמתין עד לאחרי הרגע האחרון,  שכן הלקוח עשוי למצוא את עצמו מאבד את הדומיין או נקלע לעלויות חידוש גבוהות מהרגיל.

תקופת החסד היא כ15 יום לאחר הפקיעה ובדרכ נמשכת עד לכ 30 יום לאחר הפקיעה בכפוף לסיומת הדומיין ולמדיניות פקיעת הדומיין במרשם האחראי.

חידוש דומיין בתקופת החסד כרוך בעלות הפעלת שירות נוספת.

לאחר 30 יום מפקיעת הדומיין,  בעל הדומיין מאבד את זכויותיו בדומיין עקב אי החידוש.  גלקום ברוב המקים תבטל את הדומיין, תשלח למחיקה, או תעביר את הדומיין לצד שלישי אשר יחדש את הדומיין ויקבל בעלות על הדומיין.

שחזור הדומיין –  בדומיינים בסיומות הגלובליות ובחלק מהסיונות האחרות ניתן לשחזר דומיין מתהליך הקפאה לאחר שהדומיין נשלח למחיקה.  שחזור זה הינו בעלות נוספת ויחסית גבוהה.

שינוי גודל גופנים