תפריט סגור

Privacy Policy

Privacy Policy The following information provides our Privacy Policy and how we treat your personal information gathered through the usage of our servicesOn May 25th,…

הסכם שירות

ההסכם המפורט להלן בינך ( להלן "הלקוח") ובין קומיוניגל תקשורת בע"מ (להלן "גלקום" או "הרשם") מפרט את תנאי הסכם השירות שאליו הלקוח מתחייב עם קבלת…

שינוי גודל גופנים